Dr hab. inż. Zbigniew Buliński

Dr hab. inż. Zbigniew Buliński

Pracownik naukowo-dydaktycnym w Katedrze Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej

Jest opiekunem  laboratorium Cyfrowej Anemometrii Obrazowej oraz zajmuje się również Klastrem Obliczeniowym przeznaczonym do masowych obliczeń numerycznych z zakresu Mechaniki Płynów oraz Przepływu Ciepła.

Ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, otrzymał medal „Omnium Studiosorum Optimo” za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe wypełnianie obowiązków studenta i wyróżniającą się aktywność naukową. Studiował również na kierunku Matematyk na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Politechnice Śląskiej oraz Mechanikę na  Uniwersytetecie  Brunela w Londynie. Doktorat w dyscyplinie Mechanika i Budowa Maszyn obronił z wyróżnieniem na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Następnie  uzyskał stopień doktora habililitowanego w dyscyplinie Energetyka.

W swojej pracy naukowej dr hab. Zbigniew Buliński zajmuje się modelowaniem matematycznym oraz badaniem eksperymentalnym procesów przepływu ciepła oraz masy, a w szczególności zastosowaniem do analizy tych problemów metod odwrotnych, które  łączą w sobie techniki obliczeniowe i eksperymentalne.  Ponadto, dr Buliński zajmuje się również efektywnymi metodami optymalizacji urządzeń energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania do tego celu heurystycznych algorytmów optymalizacyjnych.  Jego prace naukowe znajdują zastosowanie w optymalizacji turbin wiatrowych

Jest autorem lub współautorem ponad 60 recenzowanych artykułów naukowych, 2 monografii oraz 21 rozdziałów w monografiach naukowych, ponadto wygłosił ponad 30 wystąpień na międzynarodowych konferencjach naukowych dotyczących obliczeniowych i eksperymentalnych problemów przepływu ciepła i masy. Kierował 3 projektami badawczymi oraz brał udział w realizacji 20 projektów finansowanych przez krajowe i międzynarodowe instytucje. Jest laureatem stypendiów w ramach programów Socrates-Erasmus oraz Maria Curie Young Reasearch Fellow finansowanych przez Komisję Europejska, stypendium Brazylijskiej agencji finansującej badania naukowe CNPq oraz stypendium dla młodych wybitnych naukowców finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego.

„Naukowcy przyszłości”: Tech science – Od podstaw do innowacji

Aparthotel "Termy Uniejów"

Prezentacja badań z grupy nauk ścisłych i technicznych. „Bez badań podstawowych nie ma innowacji” – to bezdyskusyjny fakt, dlatego badania na początkowym etapie są dla nas szczególnie ważne podczas naszego  wydarzenia. Niestety wiele wyników badań poznawczych nie zostaje wykorzystanych mimo dużego potencjału wykorzystania ich później w projektach na etapie zmierzającym do wdrożenia rynkowego. Powód? Brak […]

Scena otwarta
READ MORE