Dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn

Dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn

Kierownik Centrum Technologii Wodorowych Instytutu Energetyki

Dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn, Kierownik Centrum Technologii Wodorowych Instytutu Energetyki

Kieruje Centrum Technologii Wodorowych (CTH2) i Zakładem Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (HiTEP). Profesor Wizytujący w National Fuel Cell Research Center, University of California, Irvine.

Uzyskał dyplomy Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Islandzkiego (Háskóli Íslands) oraz Haas School of Business, University of California, Berkeley.

Kierownik i wykonawca prac w ponad 40 projektach finansowanych ze środków Komisji Europejskiej, NCBR, NCN, MNiSW, Departamenu Energii i Departamentu Stanu USA oraz bezpośrednio przez przemysł, w tym firmy sektora energetycznego i paliwowego. Wraz z zespołem współtworzył 5 instalacji demonstracyjnych z ogniwami paliwowymi i elektrolizerami, w tym pierwszą polską mikro-elektrociepłownię z ogniwami SOFC.

W swojej pracy naukowo-badawczej zajmuje się rozwojem i zastosowaniem zaawansowanych modeli numerycznych dedykowanych dla układów ze stałotlenkowymi ogniwami paliwowymi (SOFC), instalacji do wytwarzania wodoru, w szczególności stałotlenkowych elektrolizerów (SOE) w systemach power-to-gas oraz power-to-liquid. Znajdują one zastosowanie na etapie tworzenia koncepcji, definiowania konfiguracji, projektowania, eksploatacji i optymalizacji pracy instalacji z ogniwami paliwowymi i elektrolizerami.

Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz i opracowań na rzecz przemysłu, ponad 150 publikacji i wystąpień konferencyjnych, 2 patentów oraz 4 zgłoszeń patentowych, w tym skomercjalizowanych wynalazków. Laureat nagród za działalność B+R: Siemensa, Nernsta i Young Scientist Award przyznaną przez Hydrogen Europe Research w Brukseli. Stypendysta Komisji Fulbrighta (Senior Award) i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Program Bekkera) oraz laureat Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców MNiSW. Odpowiedzialny za obszar Gospodarka Wodorowa w Zespole ds. Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki powołanego przez Ministra Klimatu w roku 2020.

„Naukowcy przyszłości”: Tech science – Od innowacji do rynkowego sukcesu