Dr hab. inż. Agnieszka Ruppert

Dr hab. inż. Agnieszka Ruppert

Profesor Politechniki Łódzkiej na Wydziale Chemicznym

Pracuje na stanowisku profesora Politechniki Łódzkiej na Wydziale Chemicznym. Po otrzymaniu tytułu doktora nadanego przez Politechnikę Łódzką, zatrudniona była w Uniwersytecie w Utrechcie w Holandii następnie w Instytucie Maxa-Plancka w Mulheim w Niemczech na stażach podoktorskich przez okres pięciu lat.

Po powrocie na Politechnikę Łódzką i uzyskaniu tytuł doktora habilitowanego, założyła grupę badawczą prowadząca badania dotyczące konwersji biomasy do biopaliw oraz nowych związków chemicznych wykorzystywanych w wielu branżach przemysłowych. Badania koncentrują się także wokół opracowania nowych katalizatorów i nanomateriałów stosowanych w wielu procesach związanych z ochroną środowiska. W badaniach swoich wykorzystuje wiele nowoczesnych technik badawczych umożliwiających zarówno charakterystykę nanomateriałów jak prowadzenie reakcji pod wysokim ciśnieniem w różnych atmosferach. Wyniki tych badań były wielokrotnie wyróżnione okładką w czasopismach o wysokim współczynniku oddziaływania (np. ChemSusChem 2019, Catal. Sci. Technol. 2018, 2020). Wiele projektów badawczych jest prowadzona we współpracy z ośrodkami w Polsce i za granicą, m.in. Shibaura Institute of Technology, Tokyo Japonia, Uniwersytet w Kalifornii, Los Angeles (UCLA), USA, Uniwersytet w Strasbourgu, Uniwersytet w Montpellier Francja.

Była wielokrotnie zapraszana do wygłoszenia wykładów w znanych ośrodkach badawczych oraz wykładów plenarnych i wystąpień na zaproszenie na wielu konferencjach międzynarodowych np. IUPAC 2019 (Francja), Catbior 2017 (Francja). Zdobyła wiele nagród i wyróżnień, była kierownikiem wielu grantów zarówno polskich (NCN) jak międzynarodowych (m.in. polsko-francuskich). Aktywnie działa naukowo, jest m.in. w komitecie redakcyjnym kilku czasopism naukowych, m.in. Chemistry Select (Wiley), wiceprzewodniczącą grupy roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, oraz członkiem Rady Dyscypliny Naukowej Politechniki Łódzkiej.

„Naukowcy przyszłości”: Tech science – Od podstaw do innowacji

Aparthotel "Termy Uniejów"

Prezentacja badań z grupy nauk ścisłych i technicznych. „Bez badań podstawowych nie ma innowacji” – to bezdyskusyjny fakt, dlatego badania na początkowym etapie są dla nas szczególnie ważne podczas naszego  wydarzenia. Niestety wiele wyników badań poznawczych nie zostaje wykorzystanych mimo dużego potencjału wykorzystania ich później w projektach na etapie zmierzającym do wdrożenia rynkowego. Powód? Brak […]

Scena otwarta
READ MORE