dr hab. inż. Adam Januszko

dr hab. inż. Adam Januszko

Zastępca dyrektora, Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. Józefa Kosackiego

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończył studia doktoranckie w Chemii Fizycznej z Politechniki Wrocławskiej. Jest autorem i współautorem 40 publikacji (5 patentów) na ciekłe kryształy i stosowane optyki.
Przez 19 lat służył w wojsku polskim. Za swoją służbę został uhonorowany medalem “Siły Zbrojne w Służbie Kraju” oraz Medalem “Za Zasługi dla obronności kraju”.

Między 2003 a 2008 rokiem pracował nad rozwojem nowej klasy materiałów ciekłokrystalicznych do zastosowań w Hi-Tech na Uniwersytecie Vanderbilt w Nashville w stanie Tennessee.

W 2008 roku został powołany na stanowisko kierownika pracowni nowych technologii w Wojskowym Instytucie Techniki Inżynieryjnej. Od 2014 jest zastępcą dyrektora Instytutu.