Dr hab. Anna Michalska

Dr hab. Anna Michalska

Instytut Inżynierii Rolniczej, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. Anna Michalska jest absolwentką biotechnologii wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2009 roku obroniła pracę doktorską w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. W latach 2009-2011 odbyła 18 miesięczny staż podoktorski na Uniwersytecie Badań Stosowanych (University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland Valais – HES-SO Valais-Wallis; Sion) w Szwajcarii w ramach stypendium SCIEX. Tam też prowadziła badania dotyczące wpływu procesów przetwórczych na jakość produktów, w tym proszków owocowych otrzymanych m.in. z żurawiny, śliwki i aronii. Anna Michalska odbyła również szereg staży naukowych m.in. na Uniwersytecie Miguela Hernandeza (Hiszpania), Norweskim Uniwersytecie Technologicznym (Norwegia), Uniwersytecie Stanforda (Stany Zjednoczone) biorąc udział w programie TOP500 Innovators finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Institute of Industrial Fermentations – CSIC (Hiszpania) i na Uniwersytecie Hacettepe w Turcji. Anna Michalska jest autorką 40 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz czterech rozdziałów w książkach. Jest laureatką nagród naukowych m.in. „Pro Scienta et Vita”, jest również stypendystką programu „Start” Fundacji Nauki Polskiej, laureatką stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców przyznawaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendystką programu L’Oréal for Women in Science (17.edycja).