Dr Anna Czarna

Dr Anna Czarna

Laureatka Prestiżowego Grantu instalacyjnego Polskiej agencji NAWA Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Uzyskała stopień doktora w 2009 w instytucie Maxa-Plancka w Monachium w Niemczech w laboratorium laureata nagrody nobla, prof. Roberta Hubera, w grupie badawczej prof. Holaka, gdzie charakteryzowała inhibitory białek istotnych w procesie nowotworzenia. Pierwszy staż podoktorski odbyła w tej samej instytucji, w grupie prof. E. Wolf gdzie pracowała nad poznaniem mechanizmów regulacji cyklu dobowego przez światło. To wyjątkowe wyzwanie uwieńczone zostało pierwszoautorską publikacją w prestiżowym czasopiśmie Cell. Kolejny staż podoktorski odbyła w Harward Medical School w Bostonie, USA gdzie z sukcesem  analizowała zastosowania komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej, w chorobach naczyniowych i cukrzycy. Badania w dziedzinie medycyny regeneracyjnej kontynuowała jako pracownik Cardiocentro Ticino w Lugano, Szwajcaria gdzie analizowała potencjał regeneracyjny i tworzenie nowych funkcjonalnych struktur komórkowych w organach takich jak serce i płuca. Wyniki tych badań stały się cenną wskazówką kliniczną w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca pochodzenia niedokrwiennego. W 2015 roku przeniosła się do Arctic University of Tromsø w Norwegii, gdzie analizowała sygnalizację kinaz stanowiących potencjalne cele molekularne w terapii raka płuc i piersi. Tam też uzyskała swój pierwszy znaczący grant badawczy. W 2018 roku dołączyła do grupy prof. J. Wanga  w South China University of Technology (SCUT) w Guangzhou w Chinach gdzie zapoznała się z nowoczesnymi osiągnięciami w zakresie nanotechnologii i biomateriałów.

W 2019 roku, dr Czarna uzyskała prestiżowy grant instalacyjny Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) co pozwoliło jej na ustanowienie grupy badawczej w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie łączy swoje bogate i różnorodne doświadczenia naukowe i kontakty międzynarodowe w interdyscyplinarnych badaniach nad wykorzystaniem osiągnięć medycyny regeneracyjnej w terapii cukrzycy.

„Naukowcy przyszłości”: Life science – Od podstaw do innowacji