dr Adam Watras

dr Adam Watras

Adiunkt, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Doktor nauk fizycznych, Autor wielu publikacji naukowych poświęconych luminoforom do nowoczesnego oświetlenia LED. Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. popularyzacji nauki odpowiedzialny za organizację i koordynację wydarzeń promujących naukę i szerzących wiedzę o tematyce badań prowadzonych w Instytucie.

Physicist, adjunct in the Institute of Low Temperature and Structure Research of Polish Academy of Science in Wroclaw. Author of many scientific publications devoted to phosphors for novel LED lighting. Director’s proxy for popularization of science, responsible for organizing and coordinating events promoting science and disseminating knowledge about research conducted at the Institute.