Barbara Kostyra

Barbara Kostyra

Wiceprezes Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Podkarpacki Park Naukowo- Technologiczny AEROPOLIS/Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów