Aleksy Kwiliński

Aleksy Kwiliński

Ekonomista i przedsiębiorca, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Profesor Akademii Nauki i Biznesu w Londynie.

Ekonomista i przedsiębiorca, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Profesor Akademii Nauki i Biznesu w Londynie.

Działalność naukowa – autor ponad 180 prac naukowych, członek rad naukowych czasopism krajowych i zagranicznych, ekspert zespołów gospodarczych, parlamentarnych, rządowych oraz samorządowych,członek zespołów badawczych międzynarodowych projektów naukowych, organizator i współorganizator międzynarodowych przedsięwzięć naukowych.

Zainteresowania naukowe – gospodarka informacyjna, zarządzanie strategiczne, strategie rozwoju, zrównoważony rozwój, inteligencja sztuczna, technologie kognitywne, układy technologiczne.

Sztuczna inteligencja – szanse i pułapki rozwoju – roboty wkraczają do firm

Aparthotel "Termy Uniejów"

Za pięć lat wartość rynku rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji ma sięgnąć 190 mld dolarów. Oprogramowanie pomagające lekarzom  wykrywaniu chorób, autonomiczne samochody czy asystenci głosowi – to tylko niektóre z przykładów wkroczenia AI do naszego życia. Coraz śmielej również firmy zaczynają korzystać z robotyzacji i automatyzacji procesów. Eksperci wyliczają, że wzrost liczby robotów na świecie […]

Debata
READ MORE