Aleksy Kwiliński

Aleksy Kwiliński

Ekonomista i przedsiębiorca, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Profesor Akademii Nauki i Biznesu w Londynie.

Aleksy Kwiliński

 

Ekonomista i przedsiębiorca, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Profesor Akademii Nauki i Biznesu w Londynie.

 

Działalność naukowa.

  • Autor ponad 180 prac naukowych
  • Członek rad naukowych czasopism krajowych i zagranicznych
  • Ekspert zespołów gospodarczych, parlamentarnych, rządowych oraz samorządowych
  • Członek zespołów badawczych międzynarodowych projektów naukowych
  • Organizator i współorganizator międzynarodowych przedsięwzięć naukowych.

 

Zainteresowania naukowe:

gospodarka informacyjna, zarządzanie strategiczne, strategie rozwoju, zrównoważony rozwój, inteligencja sztuczna, technologie kognitywne, układy technologiczne.

 

E-mail: a.kwilinski@london-asb.co.uk

https://orcid.org/0000-0001-6318-4001

https://scholar.google.com.ua/citations?user=RfD_qrAAAAAJ&hl=en

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204068618

https://publons.com/researcher/1670319/aleksy-kwilinski/