Aleksander Kwiliński

Aleksander Kwiliński

Pracownik naukowy, London Academy of Science and Business

Aleksander Kwiliński jest pracownikiem naukowym w London Academy of Science and Business (Londyn, Anglia) oraz Institute for International Cooperation Development (Poznań, Polska). Autor ponad 130 prac naukowych. Zainteresowania badawcze: MŚP, ekonomia międzynarodowa, gospodarka informacyjna, globalizacja procesów gospodarczych, technologie poznawcze w ekonomii, zrównoważony rozwój gospodarczy, strategie rozwoju, bezpieczeństwo ekonomiczne.