dr hab. Agnieszka Kamińska

dr hab. Agnieszka Kamińska

Profesor nadwz. Kierownik Zespołu Nanostruktury plazmoniczne do analiz biopektroskopowych, Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

Jest współautorem ponad 60 prac naukowych, 15 zgłoszeń patentowych i 10 patentów. Jest obecnie kierownikiem trzech projektów badawczych finansowanych przez NCN i FNP. Tematyka naukowa jej grupy badawczej związana jest  z aplikacyjnymi zastosowaniami powierzchniowo – wzmocnionej spektroskopii Ramana do analiz biomedycznych tj. 1) patogenów – wybranych wirusów, bakterii i grzybów, 2) markerów infekcji bakteryjnych i chorób immunologicznych – neopteryny, cytokinin, 3) komórek rakowych z krwi.

„Naukowcy przyszłości”: Life science – Od innowacji do rynkowego sukcesu

Aparthotel "Termy Uniejów"

Prezentacja projektów z grupy nauk o życiu Badania stosowane są zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce. Nie bez powodu więc do udziału w tej części wydarzenia zapraszamy z jednej strony naukowców, którzy już teraz tworzą projekty, które uzyskały wiele rekomendacji ze strony środowiska biznesu i jednocześnie już współpracują lub też szukają współpracy, która zaowocuje […]

Scena otwarta
READ MORE