Prof. PŚ dr hab. Aleksandra Kuzior

Prof. PŚ dr hab. Aleksandra Kuzior

Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska; Prezes Zarządu, Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju

Prof. PŚ dr hab. Aleksandra Kuzior – Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznyc, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, skarbnik Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii.Profesor Aleksandra Kuzior naukowo zajmuje się aksjologicznymi, etycznymi, społecznymi i ekologicznymi aspektami zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności i sprawiedliwości generacyjnej i międzygeneracyjnej oraz zagadnieniami z zakresu etyki normatywnej i etyki stosowanej. Ponadto zajmuje się problematyką Technology Assessment (TA) jako narzędzia do oceny technologii i jej istotnej roli w przemianie gospodarki, społeczeństwa, kultury (w szczególności wykorzystania partycypacyjnego modelu TA). Współpracuje z licznymi szkołami wyższymi na Słowacji (m.in. z uniwersytetami w Bańskiej Bystrzycy, Bratysławie i Nitrze), w Niemczech (Internationales Hochschulinstitut (IHI) Zittau i Technische Universität (TU) Dresden, Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) Karlsruher Institut für Technologie (KIT) w Karlsruhe oraz w Hiszpanii (Uniwersytet w San Sebastian). Jest organizatorką wielu kongresów i konferencji naukowych  (m.in. Międzynarodowego Kongresu Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Rybnik 2016, Międzynarodowego Kongresu Naukowego “Zrównoważony rozwój – perspektywy na przyszłość” – Zabrze 2017).

Kierowała projektami z EFS, m.in projektem “Edukacja dla zrównoważonego rozwoju”, “Doskonalenie kluczowych kompetencji studentów Politechniki Śląskiej dla kadr biznesu”. Realizowała projekty na zlecenie podmiotów gospodarczych.

Jest autorką wielu publikacji naukowych, m.in. “Aksjologia zrównoważonego rozwoju”, “Polskie i niemieckie doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu zrównoważonego rozwoju”.

Za swoją działalność naukowo-badawczą, organizacyjną i edukacyjną otrzymała wiele nagród Rektora Politechniki Śląskiej oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.