„Naukowcy przyszłości”: Tech science – Od innowacji do rynkowego sukcesu

Aparthotel "Termy Uniejów"

Prezentacja projektów z grupy nauk ścisłych i technicznych

Badania stosowane są zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce. Nie bez powodu więc do udziału w tej części wydarzenia zapraszamy z jednej strony naukowców, którzy już teraz tworzą projekty, które uzyskały wiele rekomendacji ze strony środowiska biznesu i jednocześnie już współpracują lub też szukają współpracy, która zaowocuje pełnym sukcesem we wprowadzaniu ich innowacyjnego projektu na rynek. Dynamiczna formuła i inspirujące wyniki – wybitni polscy naukowcy „odkryją przed uczestnikami to, co niewidzialne”.  7-minutowe prelekcje uczonych nastawionych na współpracę z przedsiębiorcami, połączone z profesjonalnymi prezentacjami przedstawiającymi potencjalne szanse i korzyści wyników badań realizowanych na etapie badań stosowanych, zagoszczą na scenie otwartej wydarzenia. Zostaną one poddane analizie rynkowej przez doświadczonych ekspertów z zakresu inwestycji.

Scena otwarta