Smart City – Inteligentne miasta atrakcyjne dla inwestorów i bezpieczniejsze dla życia

Aparthotel "Termy Uniejów"

Polskie miasta są coraz bardziej inteligentne, a rozwiązania smart city pomagają samorządom przyciągnąć inwestorów. Jedną z najważniejszych przewag inwestycyjnych danego miasta jest – obok infrastruktury – inteligentne podejście władz do inwestorów.

O idei inteligentnych miast mówi się w Polsce coraz więcej, a samorządy decydują się na kolejne inwestycje, które mają ułatwić życie mieszkańcom, podnieść jego poziom i bezpieczeństwo. To m.in. rozwiązania, które usprawniają ruch w mieście i przekaz informacji.

Motywem przewodnim debaty stanie się koncepcja współpracy miast z prywatnymi podmiotami oraz alternatywne możliwości pozyskiwania środków inwestycyjnych, by poprawiać jakość życia i pracy w ośrodkach miejskich w dobie kryzysu.

Debata