POLSERVICE Kancelaria Rzeczników Patentowych

POLSERVICE Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o. należy do największych kancelarii patentowych w Polsce. Od przeszło 50 lat kancelaria POLSERVICE prowadzi kompleksową obsługę we wszelkiego rodzaju sprawach dotyczących ochrony szeroko pojętej własności przemysłowej i intelektualnej. Klientami POLSERVICE są zarówno międzynarodowe korporacje, jak i duże, małe oraz średnie przedsiębiorstwa krajowe.

Kancelaria świadczy wysokiej jakości usługi między innymi w zakresie:

– wynalazków i wzorów użytkowych

– wzorów przemysłowych

– znaków towarowych i nazw handlowych

– oznaczeń geograficznych

– domen internetowych

– zwalczania nieuczciwej konkurencji

– praw autorskich

– nowych odmian roślin

– sporów sądowych i pozasądowych

– zwalczania piractwa intelektualnego

POLSERVICE zatrudnia obecnie ponad 40 specjalistów z wykształceniem technicznym, prawniczym i ekonomicznym, w tym polskich i europejskich rzeczników patentowych oraz radców prawnych.

Kancelaria reprezentuje klientów m.in. w postępowaniach przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, polskimi sądami powszechnymi, administracyjnymi i arbitrażowymi oraz organami ścigania i organami administracji celnej, jak również przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) w Monachium i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante.

Specjaliści zatrudnieni w POLSERVICE w każdej sprawie starają się znaleźć najbardziej skuteczne rozwiązanie. Indywidualne i twórcze podejście do powierzanych spraw, poparte głęboką wiedzą prawniczą i techniczną, pozwoliło Kancelarii zdobyć i utrzymać zaufanie jej klientów.

POLSERVICE posiada jedną z najlepiej rozwiniętych sieci stałych kontaktów międzynarodowych. Od wielu lat Kancelaria współpracuje z renomowanymi kancelariami patentowymi i prawnymi we wszystkich niemal krajach świata.

Aktywność Kancelarii na rynku międzynarodowym obejmuje również członkostwo w licznych organizacjach międzynarodowych, które zrzeszają firmy i osoby zajmujące się sprawami ochrony własności intelektualnej: AIPPI, INTA, ECTA, LES, UNION, MARQUES, EPI i  FICPI.