Wideo – Bezpieczeństwo energetyczne Polski w Unii Europejskiej

Debata dotyczyła bezpieczeństwa energetycznego Polski w Unii Europejskiej. Do istotnych zagadnień należały przede wszystkim odnawialne źródła energii oraz niskoemisyjne układy wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii.