Forum Inteligentnego Rozwoju 2016 już za nami!

Pierwsza edycja Forum Inteligentnego Rozwoju już za nami. W ogólnopolskim wydarzeniu będącym odpowiedzią na nową perspektywę unijną 2014-2020 uczestniczyło 500 osób. Bardzo dziękujemy za tak duże zainteresowanie. Celem było przede wszystkim zacieśnianie efektywnej współpracy pomiędzy nauką, biznesem i samorządem oraz nawiązanie perspektywicznych relacji biznesowych. W czasie Forum odbyła się debata poświęcona innowacyjnej gospodarce i inteligentnemu rozwojowi, a także najważniejszym wyzwaniom stojącym przed polską gospodarką. Debatę można było oglądać na żywo na stronie Pulsu Biznesu. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, władze uczelni wyższych, instytutów badawczych oraz zarządy innowacyjnych przedsiębiorstw wzięły udział w branżowych panelach dyskusyjnych. Forum Inteligentnego Rozwoju składało się z dwunastu konferencji podzielonych na trzy sesje. Efektywne wykorzystanie środków unijnych, procesy wspomagające komercjalizację innowacyjnych rozwiązań polskich firm a także innowacje technologiczne w kontekście jakości życia mieszkańców polskich miast, to tylko część zagadnień, które zostały poruszone podczas konferencji. Po owocnych dyskusjach oraz prezentacjach przyszedł czas na Gale Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju, która była zwieńczeniem całodziennych zmagań. Ogólnopolskie wyróżnienia wręczone zostały w sześciu kategoriach: jednostki naukowe, uczelnie wyższe, samorządy, innowacyjne firmy, państwowe jednostki budżetowe oraz fundacje. Uroczysty bankiet oraz wywiady z laureatami były doskonałym i odprężającym zakończeniem Forum Inteligentnego Rozwoju.