List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Uczestników Forum Inteligentnego Rozwoju

Poparcie dla idei Forum Inteligentnego Rozwoju wyraził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

List - Prezydent RP Forum Inteligentnego Rozwoju