Aplikacja LIFT – dla potrzeb podróżujących

Poruszanie się po labiryncie podziemnych korytarzy Metra Warszawskiego to nie lada wyzwanie dla osób ze szczególnymi potrzebami, niepełnosprawnych, niewidomych. Windy nie zawsze są dobrze oznakowane i widoczne, a droga do nich potrafi być bardzo skomplikowana. Członkowie projektu LIFT tworzą rozwiązanie wspomagające osoby ze szczególnymi potrzebami w ich codziennych podróżach transportem szynowym.

W ramach projektu tworzymy aplikację mobilną wspomagającą poruszanie się osób ze szczególnymi potrzebami wewnątrz Metra Warszawskiego, które pomimo wielu dedykowanych uprawnień przez lokalizację pod ziemią oraz zróżnicowanie poziomów powoduje dezorientację osób z ograniczeniami ruchowymi, niewidomych, a także osób starszych i rodziców z wózkami.

Projekt otrzymał dofinansowanie w konkursie „Rzeczy są dla ludzi” organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, co pozwoliło rozszerzyć jego zakres. Docelowe rozwiązanie informatyczne ma wspomóc poruszanie się osób ze szczególnymi potrzebami wewnątrz ogólnodostępnych obiektów związanych z transportem szynowym, nie tylko na stacjach metra, ale i kolejowych. Dodatkowo ma objąć swoim zasięgiem sąsiadujące tereny, gdy dostęp wymaga przejścia przez galerię handlową lub sieć przejść podziemnych. Stworzony system zostanie testowo uruchomiony dla Metra Warszawskiego.

Członkowie projektu: Bartosz Wiktorzak (koordynator), Mikołaj Domagalski, Jerzy Jastrzębiec-Jankowski, Gabriela Szewczuk.

Pan Profesor Wiktorzak to absolwent Geoinformatyki oraz Mobile Mapping and Navigation Systems na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Studia realizował również na Technische Universität Berlin.Od 2018 zaangażowany w wiele innowacyjnych projektów dotyczących tematyki Smart Cities takich jak inteligentna zbiórka odpadów komunalnych, czy tworzenie zaawansowanego centrum analiz przestrzennych.Inicjator oraz kierownik merytoryczny projektu LIFT polegającego na wsparciu osób ze szczególnymi potrzebami w poruszaniu się po obiektach transportu szynowego za pomocą aplikacji mobilnej. W 2023 został nagrodzony Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia, laureat programu Najlepsi z Najlepszych oraz wielokrotny stypendysta Rektora za wyniki w nauce. Z zamiłowania podróżnik oraz nauczyciel geografii, twórca platformy edukacyjnej geoquiz.pl.

 

 

Zapraszamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023. www.irforum.pl