Innowacyjna produkcja energii elektrycznej i ciepła

Innowacyjna produkcja energii elektrycznej i ciepła

Węglanowe ogniwa paliwowe (MCFC) postrzegane są jako perspektywiczna technologia do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Ogniwa paliwowe w odróżnieniu od najpopularniejszych odnawialnych źródeł energii zapewniają stabilne zasilanie zarówno w energię elektryczną jak i ciepło. Ponadto charakteryzują się znacznie wyższą sprawnością…
 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Ostatnia szansa na zgłoszenie projektów w trwających konkursach dla przedsiębiorców

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Ostatnia szansa na zgłoszenie projektów w trwających konkursach dla przedsiębiorców

Do 30 października br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyjmuje wnioski o dofinansowanie innowacyjnych projektów w konkursach „Ścieżka SMART” oraz „Ścieżka SMART na rzecz dostępności”. Obydwa nabory adresowane są do dużych przedsiębiorstw, jednak aby uzyskać wsparcie, muszą one zaplanować współpracę…
 Zabrze Przestrzenią Rozwoju

Zabrze Przestrzenią Rozwoju

Miasto Zabrze realizuje projekt „Zabrze – miasto przestrzenią rozwoju”, finansowany z programu „Rozwój Lokalny”, współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa. Zainaugurowany 6 kwietnia 2022 roku w Sali Hisotrycznej zabrzańskiego Ratusza projekt realizowany jest w partnerstwie z…
 Nauki przyrodnicze a inteligentna digitalizacja

Nauki przyrodnicze a inteligentna digitalizacja

Na Politechnice Warszawskiej realizowany jest projekt Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO), powstały w ramach konsorcjum 18 instytucji naukowych, współpracujących w Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (KSIB). Głównym celem jest otwarcie dostępu…
 UltronAR: A Real Game Changer. Rzeczywistość Rozszerzona (AR) zdobywa coraz większą popularność w różnych dziedzinach życia

UltronAR: A Real Game Changer. Rzeczywistość Rozszerzona (AR) zdobywa coraz większą popularność w różnych dziedzinach życia

UltronAR: A Real Game Changer Rzeczywistość Rozszerzona (AR) zdobywa coraz większą popularność w różnych dziedzinach życia. Wśród firm, które korzystają z jej potencjału, wyróżnia się startup Runvido. Założony przez Grzegorza i Natalię Ciosków – małżeństwo z głęboką pasją do technologii…
 Projekt Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC – EuroHPC PL

Projekt Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC – EuroHPC PL

Projekt „Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC – EuroHPC PL” buduje specjalistyczną infrastrukturę obliczeń wielkoskalowych celem zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności polskiej nauki i gospodarki. EuroHPC PL oferuje: superkomputery nowej generacji, unikatowe usługi (medycyny spersonalizowanej, analiz radioterapii i obrazowania PET) oraz oprogramowanie…
 Nowa generacja materiałów ogniotrwałych dla przemysłu miedziowego – Abstrakt Dr inż. I. Jastrzębska

Nowa generacja materiałów ogniotrwałych dla przemysłu miedziowego – Abstrakt Dr inż. I. Jastrzębska

ABSTRAKT “Nowa generacja materiałów ogniotrwałych dla przemysłu miedziowego” Dr inż. I. Jastrzębska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska *Autor korespondencyjny: ijastrz@agh.edu.pl Materiały ogniotrwałe są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania światowej gospodarki, jak również umożliwiają…