Innowacyjny Zakład Biologii Nowotworów!

Innowacyjny Zakład Biologii Nowotworów!

Dr hab. n. med. Magdalena Chechlińska kieruje Zakładem Biologii Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii – PIB, im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Opublikowała kilkadziesiąt prac, głównie na temat mikrośrodowiska nowotworów i biomarkerów. Realizowała 10 projektów, obecnie kieruje pakietem zadań projektu finansowanego z…
 Żywność specjalnego zastosowania medycznego

Żywność specjalnego zastosowania medycznego

Pellicarnos SA jest startupem specjalizującym się w żywności specjalnego zastosowania medycznego. Głównymi udziałowcami są prof. Paweł Grieb i RDS Fund sp. z o.o. oraz fundusz Venture Capital typu Bridge Alfa. Pierwszym produktem firmy jest kompozycja żywieniowa przeznaczona do wspomagania leczenia…
 VEDACO – ergonomia przyszłości

VEDACO – ergonomia przyszłości

VEDACO – specjalizuje się w realizacji projektów B+R z zakresu szeroko rozumianej ergonomii. Realizuje je w oparciu o metodologię design thinking, której celem jest wspólne z klientem poszukiwanie wartości. Posiada patenty oraz know-how do prowadzania projektów w obszarze nowych technologii.…
 Specjalizacje w zintegrowanych systemach pomiarowych

Specjalizacje w zintegrowanych systemach pomiarowych

Dr inż. Artur Kurnyta – doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dziedzinie inżynierii mechanicznej, specjalizujący się w zintegrowanych systemach pomiarowych oraz monitorowaniu stanu technicznego konstrukcji. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Od 2011 roku związany z Instytutem Technicznym Wojsk…
 Konsulting z zakresu IT i zarządzania

Konsulting z zakresu IT i zarządzania

Centrum Doradztwa i Analiz Projektowych Sp. z o.o. (CDiAP) jest firmą świadczącą usługi konsultingowe z zakresu IT i zarządzania. Strategicznym kierunkiem działania jest wspomaganie procesów zarządczych związanych z przygotowaniem i realizowaniem projektów informatycznych dla administracji publicznej. Największym atutem firmy są…
 HumMilkPres

HumMilkPres

Przechowywanie pod zwiększonym ciśnieniem, tzw. hiperbaryczne przechowywanie, jest jedną z najbardziej obiecujących metod utrwalania, która pozwala na znaczące wydłużenie trwałości wielu produktów żywnościowych i jednocześnie minimalnie wpływa na ich jakość. Dodatkowo, uważa się, że w przyszłości zastosowanie tej metody pozwoli…
 Fundacja grupy przyjaciół

Fundacja grupy przyjaciół

Fundacja została założona przez grupę przyjaciół, aby stworzyć formalną możliwość dalszego działania na rzecz środowiska, które nas połączyło – społeczności Młodych Naukowców w Polsce. Chcemy, aby nasza działalność przybrała formę rozpoznawalnej marki, łączącej różne działania i inicjatywy mające na celu…
 Aplikacja LIFT – dla potrzeb podróżujących

Aplikacja LIFT – dla potrzeb podróżujących

Poruszanie się po labiryncie podziemnych korytarzy Metra Warszawskiego to nie lada wyzwanie dla osób ze szczególnymi potrzebami, niepełnosprawnych, niewidomych. Windy nie zawsze są dobrze oznakowane i widoczne, a droga do nich potrafi być bardzo skomplikowana. Członkowie projektu LIFT tworzą rozwiązanie wspomagające…