O Enei Operator

O Enei Operator

Spółka Enea Operator należy do Grupy Kapitałowej Enea i pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Oznacza to, że jest odpowiedzialna za dystrybucję energii elektrycznej i zarządza majątkiem sieciowym zlokalizowanym w północno-zachodniej Polsce. Enea Operator wydzielona została zgodnie z unijną dyrektywą…
 Work-life balance okiem prawnika, czyli o równowadze pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym w świetle przepisów kodeksu pracy

Work-life balance okiem prawnika, czyli o równowadze pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym w świetle przepisów kodeksu pracy

Work-life balance to stan, w którym życie zawodowe i prywatne człowieka tworzą spójną całość, służąc rozwojowi i zapewniając szczęście. Znalezienie tego rodzaju równowagi sprzyja osiąganiu celów i urzeczywistnianiu wartości, które są dla nas istotne.W jaki sposób zarządzać kapitałem ludzkim, by…
 Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii od 23 lat wspiera procesy integracji środowiska naukowego z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii od 23 lat wspiera procesy integracji środowiska naukowego z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Łączymy naukę z biznesem Celem CPTT UZ jest stymulowanie innowacyjności, promowanie przedsiębiorczości, działanie na rzecz transferu nowoczesnych technologii oraz koordynacja wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a przemysłem, jednostkami samorządowymi i organizacjami okołobiznesowymi. W ramach swojej działalności Centrum Przedsiębiorczości…