Wideo – Inteligentne specjalizacje 2.0

Poruszana tematyka skupiała się na znaczeniu idei inteligentnych specjalizacji dla wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionalnej i krajowej, doświadczeniach, wnioskach i oczekiwaniach – administracja – biznes – nauka, współpracy międzyregionalnej w obszarze inteligentnych specjalizacji oraz przyszłości strategii inteligentnych specjalizacji.