Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji i podanie swoich danych osobowych (w ramach procedury rejestracji, poprzez przekazanie wizytówki lub w innej formie) będzie traktowane jako potwierdzenie zgody Zgłaszającego na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Centrum Inteligentnego Rozwoju S.C., zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm. i ich zbieranie, przechowywanie, zmienianie i udostępnianie przez Centrum Inteligentnego Rozwoju S.C. w celach komunikacyjnych, dydaktycznych i statystycznych, w tym w celu przesyłania informacji reklamowo-komercyjnych Centrum Inteligentnego Rozwoju S.C. drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail, a także w celu udostępniania i umożliwienia prelegentom, sponsorom lub partnerom konferencji kontaktu ze Zgłaszającym (w celu zaprezentowania informacji reklamowo-komercyjnych lub propozycji współpracy).

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy będzie Centrum Inteligentnego Rozwoju S.C. z siedzibą w Katowicach (40-047) przy ul. Kościuszki55/2. Na zasadach przewidzianych przepisami ww. ustawy Zgłaszający ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.