Wojciech Materna

Wojciech Materna

Prezes, Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Materna Wojciech, inżynier, praca: Politechnika Rzeszowska, TOP SA, prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka, koordynator klasterIT.pl, informatyk praktyk, 30 lat tworzenia i wdrażania rozwiązań klasy ERP w przemyśle i dystrybucji.

Inteligentne specjalizacje 2.0

• Znaczenie idei inteligentnych specjalizacji dla wzrostu innowacyjności i konkurencyjności   gospodarki regionalnej i krajowej • Doświadczenia, wnioski i oczekiwania – administracja – biznes – nauka • Współpraca międzyregionalna w obszarze inteligentnych specjalizacji – RFIS, Grupa Konsultacyjna ds. KIS, Platformy S3 • Przyszłość strategii inteligentnych specjalizacji – nowa perspektywa 2021-2028 Dyskusja z udziałem: 1. Danuta Cichoń, […]

READ MORE