Witold Warczewski

Witold Warczewski

Kierownik zespołu wdrażania polityki przestrzennej, Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu

Mgr inż. Witold Warczewski kierownik Zespołu Wdrażania Polityki Przestrzennej w Instytucie Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, ukończył studia na kierunku gospodarka przestrzenna, specjalność planowanie przestrzenne. W roku 2010 ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast” na Politechnice Gdańskiej. Wieloletni kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej w podwrocławskiej gminie Siechnice. Autor i współautor wielu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Specjalista w zakresie standardu planu miejscowego oraz procedur planistycznych. Autor publikacji z zakresu ładu przestrzennego, zrównoważonego rozwoju, standardu zapisu planistycznego oraz miejskich obszarów funkcjonalnych. Były członek Krajowej Rady Izby Urbanistów.

Inteligentne rozwiązania w budownictwie oraz idea i koncepcja Smartcity

Certyfikacja budownictwa pasywnego i szkoleń CEPH w kontekście sytuacji na rynku deweloperskim. Nie zabraknie prezentacji najnowszych inteligentnych i energooszczędnych rozwiązań zarówna w budownictwie, jak i w sektorze meblarskim. Idea przyświecająca całemu wydarzeniu to bezpieczeństwo, którego osiągnięcie jest możliwe poprzez poruszenie aktualnych problemów stojących przed daną branżą, ale przede wszystkim szukając inteligentnych rozwiązań, a takich z […]

READ MORE