Romuald Antosik

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turek

Absolwent historii Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu: Zarządzania administracją publiczną, Public Relations, Pozyskiwania Funduszy Unii Europejskiej i Zarządzania Oświatą.

W swojej karierze sprawował funkcje m.in. rzecznika prasowego w Starostwie Powiatowym w Turku, sekretarza w Starostwie Powiatowym w Turku, prezesa Fundacji Turkowskiej Unia Rozwoju. Odbył staż w Brukseli, gdzie pracował w Biurze Regionu Walencji.

W latach 2006-2014 radny Rady Miejskiej Turku, od 9 grudnia 2014 r. Burmistrz Miasta Turek.

A graduate of history at the University of Łódź. He completed post-graduate studies regarding: Management of public administration, Public Relations, Acquisition of European Union funds and Education Management.

In his career he held functions: spokesman in Poviat Sarosty in Turek, the secretary of Poviat Starosty in Turek, the president of The Foundation Turkowska Unia Rozwoju. He completed and internship in Brussels, where he worked in the Valencia Region Office.

In 2006-2014 council member of City Council of Turek, from 9th of December 2014 the Mayor of Turek

Samorządowi Liderzy Inteligentnego Rozwoju

Sala Lawendowa - Medical Spa Hotel Lawendowe Termy

W tej dyskusji rozwiniemy temat tempa wykorzystania unijnych środków oraz poziom inwestycji samorządowych w latach 2014 – 2018. Wskażemy też TOP Liderów wykorzystania środków unijnych wśród samorządowców. W jakim stopniu środki UE przeznaczane są na innowacje, ekologię oraz politykę senioralną?

READ MORE

Samorząd przyjazny inwestorowi – debata

Sala Lawendowa - Medical Spa Hotel Lawendowe Termy

Dyskusja poświęcona planom inwestycyjnym polskich samorządów, które skupiają się na realizacjach w obszarze inteligentnych inwestycji. Prezentacja oferty i omówienie procesu pozyskania inwestora.

READ MORE

Samorząd przyjazny inwestorowi – prezentacje

Sala Lawendowa - Medical Spa Hotel Lawendowe Termy

Jednostki samorządu terytorialnego mają bardzo wiele atrakcyjnych rozwiązań dla biznesu, jednak nie zawsze potrafią znaleźć inwestora. Dużą pomoc w tym względzie udziela Polska Agencja Informacji i Handlu, która pomaga gminom w kontakcie z przedsiębiorcami. • Prezentacje ofert inwestycyjnych Wystąpienia: 1. Romuald Antosik, burmistrz, gmina miejska Turek 2. Marek Chciałowski, starosta, Powiat Garwoliński 3. Marceli Piekarek, […]

READ MORE