Prof. Jerzy Buzek

Prof. Jerzy Buzek

Poseł Parlamentu Europejskiego

Drodzy Państwo!

Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w Forum Inteligentnego Rozwoju. Miło mi również zasiąść w komitecie honorowym tego prestiżowego wydarzenia. Forum Będzie doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowych działań samorządu, naukowców, przedsiębiorców w ramach obecnej perspektywy unijnej. To jest ten złoty trójkąt naszego rozwoju. Wierzę, że wymiana poglądów i doświadczeń przedstawicieli wszystkich rodzajów aktywności  w naszym kraju, związanych z innowacyjnością i zrównoważonym rozwojem jest nam dziś bardzo potrzebna. Porozmawiajmy razem o tym jak sprawić, by gospodarka polska, a także samorządy i nauka mogły jak najszybciej czerpać z innowacji.

Prof. Jerzy Buzek


Prof. Jerzy Buzek – Premier RP  w latach 1997-2001. Pierwszy przewodniczący Parlamentu Europejskiego z Europy Środkowo-Wschodniej. W Parlamencie nieprzerwanie od 2004 roku. Obecnie przewodniczy pracom Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Odpowiedzialny z ramienia Parlamentu za rozporządzenie o bezpieczeństwie dostaw gazu do Europy. Uznany przez ekspertów VoteWatch Europe za najbardziej wpływowego europosła ds. energetyki. Odznaczony Orderem Orła Białego za wkład w demokratyczną transformację Polski, osiągnięcia naukowe i dokonania polityczne w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Uroczysta Inauguracja

Zapowiedzi głównych tematów Forum Inteligentnego Rozwoju.   1. Damian Baran, dyrektor Forum Inteligentnego Rozwoju, Centrum Inteligentnego Rozwoju 2. dr hab. Inż  Tadeusz Trziszka, Rektor, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 3. Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego 4. prof. Jerzy Buzek, Prezes Rady Ministrów (1997-2001); poseł do Parlamentu Europejskiego  

READ MORE