prof. dr hab. Tadeusz Trziszka

prof. dr hab. Tadeusz Trziszka

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UPWr)

Forum winno pokazać mocne strony  polskiej gospodarki oraz kluczowe obszary egzystencji. Do najważniejszych elementów funkcjonowania państwa należy uznać jakość życia obywateli, a w tym żywność i zdrowie. Polska należy do jednego z największych producentów i eksporterów żywności i jest to obszar budowanie naszej przewagi konkurencyjnej na rynkach globalnych, zwłaszcza w odniesieniu do profilaktyki zdrowotnej i zapobieganiu  chorobom cywilizacyjnym. Forum winno pokazać ogromny potencjał polskiej nauki i biznesu.

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka jest naukowcem (autorem ponad 400 publikacji i ponad 50 patentów) z dużym biznesowym doświadczeniem. Aktywnie uczestniczy w pracach technologicznych i wdrożeniowych Wrocławskiego Parku Technologicznego, jest inicjatorem i przewodniczącym NUTRIBIOMED – jednego z pierwszych w Polsce klastrów produktowych, skutecznie realizującego programy produkcji i wdrażania suplementów diety, kierował jednym z większych projektów badawczo-wdrożeniowych OVOCURA, wprowadził UPWr do międzynarodowego konsorcjum zrzeszającego największych producentów branży rolno-spożywczej i znaczące europejskie uczelnie, ubiegającego się o funkcję ośrodka wiodącego w Europie w poszukiwaniu żywności dla przyszłości w ramach (KIC Food4future). Aktualnie jako przedstawiciel UPWr zajmuje czołowe miejsce w europejskim konsorcjum FoodNexus. Jest pomysłodawcą i inicjatorem regionalnego programu: ”Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.

Uroczysta Inauguracja

Zapowiedzi głównych tematów Forum Inteligentnego Rozwoju.   1. Damian Baran, dyrektor Forum Inteligentnego Rozwoju, Centrum Inteligentnego Rozwoju 2. dr hab. Inż  Tadeusz Trziszka, Rektor, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 3. Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego 4. prof. Jerzy Buzek, Prezes Rady Ministrów (1997-2001); poseł do Parlamentu Europejskiego  

READ MORE

Polska – centrum produkcji żywności w Europie

Efektem wieloletniej współpracy nauki z praktyką rolniczą jest dobrze rozwinięty sektor rolno-spożywczy. Dzięki innowacjom, położeniu geograficznemu i posiadanym zasobom sektor może utrzymać czołową pozycję na liście krajowych eksporterów, a Polska stanie się europejskim centrum produkcji żywności.

READ MORE