prof. dr hab. inż. Mirosław Miller

prof. dr hab. inż. Mirosław Miller

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Profesor chemii, absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, stypendysta niemieckiej Fundacji Humboldta oraz Fundacji Welcha w USA. Inicjator Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, współtwórca i pierwszy Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Ekspert Komisji Europejskiej i Banku Światowego ds. Strategii Inteligentnych Specjalizacji.

Obecnie pracuje na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu jako Koordynator projektów B+R w regionalnym Programie Zielona Dolina. Ponadto prowadzi scouting technologiczny i organizuje spółki startup.