prof. dr hab. inż Agnieszka Kita

prof. dr hab. inż Agnieszka Kita

Prodziekan ds. nauki i rozwoju, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Agnieszka Kita, prof. dr hab. w dziedzinie nauk rolniczych, kierownik Zakładu Technologii Przetworów Ziemniaczanych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Posiada doświadczenie z zakresu technologii żywności, zwłaszcza  surowców roślinnych. Jest autorem ponad 100 publikacji, 8 rozdziałów w monografiach, 2 patentów. Kierowała 2 projektami badawczymi, w tym jednym realizowanym w ramach międzynarodowego konsorcjum. Jest członkiem, a obecnie Prezesem ZG Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz kilku towarzystw zagranicznych.

Doświadczenie naukowe zdobywała w Hiszpanii, Norwegii, Grecji, Niemczech w ramach stypendiów, staży oraz warsztatów i konsultacji naukowych.

Polska – centrum produkcji żywności w Europie

Efektem wieloletniej współpracy nauki z praktyką rolniczą jest dobrze rozwinięty sektor rolno-spożywczy. Dzięki innowacjom, położeniu geograficznemu i posiadanym zasobom sektor może utrzymać czołową pozycję na liście krajowych eksporterów, a Polska stanie się europejskim centrum produkcji żywności.

READ MORE