Paweł Stopczyński

Dyrektor ds. Badań i rozwoju, Cryptomind SA

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwo IT i ochrona danych w biznesie

Sala 2.1 - POZIOM 2

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwo IT i ochrona danych w biznesie – problematyka poruszana podczas panelu obejmie kwestie związane z analizą słabych punktów firmowych systemów bezpieczeństwa oraz z regulacjami dotyczącymi danych osobowych (RODO/GDPR). Omówiona zostanie także perspektywa rozwoju cyberbezpieczeństwa za 5, 10 i 15 lat.

II Sesja
READ MORE