Paulina Jaworska-Kot

Paulina Jaworska-Kot

Główny specjalista w Departamencie Promocji i Wspierania Innowacyjności, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej

Główny Specjalista w Urzędzie Patentowym RP; od 2011 roku zajmuje  się działalnością promocyjną Urzędu oraz realizuje przedsięwzięcia na rzecz wspierania innowacyjności. W 2017 roku ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi szkolenia i wykłady adresowane do różnych środowisk  na temat ochrony własności intelektualnej.

DISCOVERY DAYS: Patent na innowacyjną Polskę

Sala Rycerska - Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich

Sesja ekspercka Urzędu Patentowego RP, włączona w oficjalne obchody 100-lecia Urzędu Patentowego RP, objętych Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Organizator: Urząd Patentowy RP

READ MORE

DISCOVERY DAYS: Patent na innowacyjną Polskę

Sala Rycerska - Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich

Sesja ekspercka, która odbędzie się w ramach oficjalnych obchodów 100-lecia Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, objętych Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy Sesje eksperckie dla przedsiębiorców nt. strategii ochrony w kraju i za granicą w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Organizator: Urząd Patentowy RP

READ MORE