Mariusz Madejczyk

Mariusz Madejczyk

Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. współpracy z administracją rządową i samorządową RP

Urodzony w 1972 roku w Białymstoku. Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki w Białymstoku. Od roku 1998 do dnia dzisiejszego ściśle związany z administracją rządową. Od 1999 roku zastępca Dyrektora, a od roku 2005 Dyrektor WOI-TBD w Białymstoku, Od 2005 roku nieprzerwanie Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji. Od 2008 roku Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. integracji i standaryzacji rejestrów publicznych, a od stycznia do października 2010 do 2011 roku Pełnomocnik MSWiA ds. standaryzacji i integracji systemów teleinformatycznych administracji publicznej.

Obecnie Pełnomocnik Ministra  Cyfryzacji ds. współpracy z administracją rządową i samorządową RP. Dyrektor Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych, komórki organizacyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, gdzie realizowane jest przedsięwzięcie EZD PUW. Od czerwca 2018 roku dyrektor Oddziału NASK w Białymstoku, w którym realizowany jest projekt EZD RP.

DEBATA: Inteligentne miasto – atrakcyjne dla inwestorów, lepsze do życia dla mieszkańcówntne miasto – atrakcyjne dla inwestorów, lepsze do życia dla mieszkańców

Hotel & Spa **** Kasztel Uniejów

Coraz częściej spotykamy się z ideą tworzenia tzw. Smart Cities. Na wprowadzaniu inteligentnych rozwiązań korzystają trzy strony strony – zarządzający miastami, inwestorzy i mieszkańcy. Czy inteligentne miasto to wymarzone miejsce do życia dla mieszkańców, inwestowania przez przedsiębiorców i do zarządzania przez władze miast?

READ MORE

Sztuczna inteligencja – strategia rozwoju AI

Sala Rycerska - Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich

Czy to już koniec człowieka myślącego? Eksperci przybliżą tematykę elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji publicznej oraz działaniami rządu w zakresie sztucznej inteligencji. Odpowiedzą też na pytanie, czy kolejnym krokiem w rozwoju robotyki jest emorobotyka?

READ MORE