Marian Lubieniecki

Marian Lubieniecki

Prezes Zarządu, General Electric Company Polska Sp. z o.o.; Dyrektor Zarządzający, GE Engineering Design Center

Marian Lubieniecki ukończył Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Uniwersytetu Gdańskiego ze stopniem magistra inżyniera, po czym zdobył tytuł doktora nauk technicznych w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Philips Royal Electronics jako Kierownik Projektów Mechanicznych, pracował też w ABB/ALSTOM jako Inżynier Specjalista ds. Aerodynamiki w Dziale Projektów Badawczo-Rozwojowych Turbin Parowych.

Był jednym z pierwszych pracowników GE Aviation w Engineering Design Center, gdzie zaczynał pracę jako Inżynier Konstruktor części przepływowych silników turbinowych. Przez siedem lat obejmował w swoim zespole kolejne stanowiska kierownicze, po czym w 2007 roku założył w EDC zespół Oil & Gas zajmujący się technologiami wydobycia i przesyłu gazu i ropy, który rozwinął w kilkusetosobową organizację. Następnie objął stanowisko Dyrektora Wykonawczego zespołu zajmującego się technologiami podwodnymi.

W 2016 roku Marian Lubieniecki objął swoje obecne stanowisko Prezesa Zarządu General Electric Company Polska Sp. z o.o oraz Dyrektora Zarządzającego GE Engineering Design Center.