Marek Truszczyński

Marek Truszczyński

Zastępca Dyrektora, Departamentu Badań Patentowych w Urzędzie Patentowym RP

Zastępca Dyrektora Departamentu Badań Patentowych w Urzędzie Patentowym RP. Przez jedenaście lat pracował jako asystent w dziale tworzyw konstrukcyjnych Instytutu Chemii Przemysłowej, następnie był kierownikiem laboratorium badawczo-wdrożeniowego firmy chemicznej oraz przez sześć lat współwłaścicielem firmy przetwórstwa tworzyw sztucznych. Od 1999 roku pracuje w Urzędzie Patentowym RP. Jako ekspert w Departamencie Badań Patentowych rozpatruje zgłoszenia z dziedziny chemii organicznej, od 2013 r. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (1975 – 1980) i studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej (1988 – 1989).

DISCOVERY DAYS: Patent na innowacyjną Polskę

Sala Rycerska - Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich

Sesja ekspercka, która odbędzie się w ramach oficjalnych obchodów 100-lecia Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, objętych Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy Sesje eksperckie dla przedsiębiorców nt. strategii ochrony w kraju i za granicą w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Organizator: Urząd Patentowy RP

READ MORE