Marek Sarna

prezes, Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Centrum Astronomiczne im. M.Kopernika

Marek Jacek Sarna – polski astronom, profesor doktor habilitowany.

Autor około 90 prac naukowych. Ukończył studia astronomiczne

na Uniwersytecie Warszawskim w 1979 roku, doktorat z astrofizyki – 1987,

habilitacja – 1994, tytuł profesorski otrzymał w  2003 roku.

Obecnie pracuje jako profesor zwyczajny Centrum

Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w

Warszawie. Dyrektor Centrum w latach 1998-2014. Od 2015 Członek Rady

Europejskiej Obserwatorium Południowego – ESO oraz Polskiej Agencji

Kosmicznej – POLSA. W roku 2017 wybrany Prezesem Poslkiego Towarzystwa Astronomicznego

Przyszłość 4.0 – innowacyjne technologie lotnicze i kosmiczne

• Innowacyjne lotnictwo • Polityka bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej w kontekście bezzałogowych statków powietrznych • Rola prywatnego sektora w branży kosmicznej oraz przyszłość polskiego sektora kosmicznego • Sukces polskich podmiotów sektora kosmicznego • Współpraca polskich podmiotów w ramach projektów NASA i ESA • Kosmiczny biznes – efektywność inwestycji i problem konkurencji Wystąpienia: 1. Kamil Grabowski, […]

READ MORE