Marcin Baranowski

Marcin Baranowski

Onwelo

Marcin Baranowski – mgr informatyki, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspert i analityk bezpieczeństwa IT, audytor i trener. Doświadczenie zdobywał między innymi w środowiskach finansowych i międzynarodowych korporacjach. Specjalizuje się w ochronie danych. Obecnie pracuje na stanowisku eksperta ds. bezpieczeństwa w Onwelo.

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwo IT i ochrona danych w biznesie

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwo IT i ochrona danych w biznesie – problematyka poruszana podczas panelu obejmie kwestie związane z analizą słabych punktów firmowych systemów bezpieczeństwa oraz z regulacjami dotyczącymi danych osobowych (RODO/GDPR). Omówiona zostanie także perspektywa rozwoju cyberbezpieczeństwa za 5, 10 i 15 lat.

READ MORE