Łukasz Płoszajski

Łukasz Płoszajski

Gala Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018

Jest to ogólnopolskie wyróżnienie doceniające samorządy, podległe im spółki oraz przedsiębiorstwa, które przez swoje nowatorskie inwestycje i rozwiązania, przykładają się do zrównoważonego rozwoju. Drugą grupą laureatów są uczelnie, jednostki naukowe, ośrodki, instytucje i przedsiębiorstwa realizujące innowacyjne projekty. Wszystkie te podmioty charakteryzuje nowatorskość, zaangażowanie w działania oraz rozwój działalności. Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju została objęta honorowym […]

READ MORE