Kazimierz Murzyn

Dyrektor Zarządzający, Klaster Life Science Kraków

DISCOVERY DAYS: Plan dla Polski w Europie – wynalazki, które przekraczają granice

Sala Rycerska - Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich

Debata poświęcona Programowi Ramowemu Unii Europejskiej Horyzont 2020, który jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na poziomie unijnym.

READ MORE

Zdrowe Społeczeństwo – bezpieczeństwo zdrowotne Polaków

Sala Rycerska - Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich

Realizacja innowacyjnych projektów w dziedzinie medycyny będzie stanowić o przyszłości polityki zdrowotnej. Dlatego konferencja poświęcona tej tematyce odnosi się przede wszystkim do nowoczesnych metod zarządzania jednostkami służby zdrowia oraz nowych rozwiązań technologicznych w branży medycznej.

READ MORE