Kazimierz Murzyn

Dyrektor Zarządzający, Klaster Life Science Kraków

Zdrowe Społeczeństwo – bezpieczeństwo zdrowotne Polaków

Realizacja innowacyjnych projektów w dziedzinie medycyny będzie stanowić o przyszłości polityki zdrowotnej. Dlatego konferencja poświęcona tej tematyce odnosi się przede wszystkim do nowoczesnych metod zarządzania jednostkami służby zdrowia oraz nowych rozwiązań technologicznych w branży medycznej.

READ MORE