Jerzy Durślewicz

Jerzy Durślewicz

Prezes Zarządu, Tomorrow Sp. z o.o.

Zdrowe Społeczeństwo – bezpieczeństwo zdrowotne Polaków

Realizacja innowacyjnych projektów w dziedzinie medycyny będzie stanowić o przyszłości polityki zdrowotnej. Dlatego konferencja poświęcona tej tematyce odnosi się przede wszystkim do nowoczesnych metod zarządzania jednostkami służby zdrowia oraz nowych rozwiązań technologicznych w branży medycznej.

READ MORE