Jan Żołnierz

Jan Żołnierz

Kierownik Zakładu Fogrametrii i Teledetekcji, Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji

Absolwent Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Związany z Wrocławskim Instytutem Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji od początków jego istnienia. Współwykonawca w wielu projektach geoinformatycznych o zasiegu lokalnym i krajowym. Obecnie kierownik Zakładu Teledetekcji i Fotogrametrii WIZIPISI, który realizuje m.in. projekty we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Partner spółek celowych (start-upów) realizujących innowacyjne projekty w obszarze zastosowań teledetekcji.

Przyszłość 4.0 – innowacyjne technologie lotnicze i kosmiczne

• Innowacyjne lotnictwo • Polityka bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej w kontekście bezzałogowych statków powietrznych • Rola prywatnego sektora w branży kosmicznej oraz przyszłość polskiego sektora kosmicznego • Sukces polskich podmiotów sektora kosmicznego • Współpraca polskich podmiotów w ramach projektów NASA i ESA • Kosmiczny biznes – efektywność inwestycji i problem konkurencji Wystąpienia: 1. Kamil Grabowski, […]

READ MORE