Iwona Gaweł

Iwona Gaweł

• Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu w Krakowie.
• Właścicielka powstałej w 2003 roku Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oraz Koordynator Polish Wood Cluster.
• Pomysłodawczyni i założycielka jednego z pierwszych klastrów w Polsce (sierpień 2007 r.) – Polish Wood Cluster
• Audytor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach
• Audytor systemów jakości ISO 9001 I 14001
• Złożyła egzamin państwowy na członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa
• Wyróżniona Nagrodą Fundacji Kronenberga za współtworzenie patentu dot. innowacyjnej suszarni do biomasy, Mikroprzedsiębiorca 2013 roku za współtworzenie patentu na innowacyjny system suszenia biomasy, Patent nr 214610.
• Wyróżniona w plebiscycie „Kobiety 25-lecia” organizowanym przez magazyn Polish Market pod patronatem Ministerstwa Gospodarki