Grzegorz Wisz

Grzegorz Wisz

Prezes zarządu, Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej

dr nauk fizycznych, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca. Od 1994 absolwent Wydziału Matematyczno–Fizycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. W 2003 r. doktorat w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W roku 1998 studia podyplomowe w zakresie Informatyka, a w 2013 w zakresie Menadżer Innowacji i Transferu Wiedzy. Ekspert zewnętrzny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członek Rady Nadzorczej Polskiego Instytutu Innowacji i Transferu Technologii, członek Podkarpackiej Rady Innowacyjności, członek Grupy Roboczej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, członek Rady Klastrów Związku Pracodawców Klastry Polskie, kierownik Pracowni Technologii Pokryć Ochronnych Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Inicjator i twórca a obecnie Prezes Zarządu Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej.

Inteligentne specjalizacje 2.0

• Znaczenie idei inteligentnych specjalizacji dla wzrostu innowacyjności i konkurencyjności   gospodarki regionalnej i krajowej • Doświadczenia, wnioski i oczekiwania – administracja – biznes – nauka • Współpraca międzyregionalna w obszarze inteligentnych specjalizacji – RFIS, Grupa Konsultacyjna ds. KIS, Platformy S3 • Przyszłość strategii inteligentnych specjalizacji – nowa perspektywa 2021-2028 Dyskusja z udziałem: 1. Danuta Cichoń, […]

READ MORE