dr inż. Eliasz Kańtoch

dr inż. Eliasz Kańtoch

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

dr inż. Eliasz Kańtoch, adiunkt na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, kierownik projektów naukowo-badawczych w zakresie zastosowania nowych technologii informatycznych w medycynie, absolwent programu TOP 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w USA oraz NCBR SIMS w Instytucie Fraunhofera, TU Dresden oraz IBM Thomas J. Watson Research Center w USA, członek Komitetu Interesariuszy NCBR. Jest współautorem ponad 50 publikacji z zakresu telemedycyny, analizy biosygnałów, technologii ubieralnych, sieci sensorycznych oraz sztucznej inteligencji. Aktywnie działa w obszarze komercjalizacji wyników badań naukowych oraz współpracy nauka – biznes.

Zdrowe Społeczeństwo – bezpieczeństwo zdrowotne Polaków

Realizacja innowacyjnych projektów w dziedzinie medycyny będzie stanowić o przyszłości polityki zdrowotnej. Dlatego konferencja poświęcona tej tematyce odnosi się przede wszystkim do nowoczesnych metod zarządzania jednostkami służby zdrowia oraz nowych rozwiązań technologicznych w branży medycznej.

READ MORE