dr Piotr Pszczółkowski

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej

Polska – centrum produkcji żywności w Europie

Efektem wieloletniej współpracy nauki z praktyką rolniczą jest dobrze rozwinięty sektor rolno-spożywczy. Dzięki innowacjom, położeniu geograficznemu i posiadanym zasobom sektor może utrzymać czołową pozycję na liście krajowych eksporterów, a Polska stanie się europejskim centrum produkcji żywności.

READ MORE