dr Leszek Litwin

dr Leszek Litwin

Smart Geomatic

dr Leszek Litwin, specjalizuje się w tematyce geoinformacji, GIS oraz zastosowań danych przestrzennych. Wykładowca przedmiotów geoinformacyjnych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na University of Prešov (Słowacja). Autor i współautor książek i artykułów o tematyce GIS i Infrastruktur Informacji Przestrzennej (IIP, EU INSPIRE). Właściciel firmy smart geomatic oraz prezes zarządu Make Map Sp. z o.o.

Inteligentne rozwiązania w budownictwie oraz idea i koncepcja Smartcity

Certyfikacja budownictwa pasywnego i szkoleń CEPH w kontekście sytuacji na rynku deweloperskim. Nie zabraknie prezentacji najnowszych inteligentnych i energooszczędnych rozwiązań zarówna w budownictwie, jak i w sektorze meblarskim. Idea przyświecająca całemu wydarzeniu to bezpieczeństwo, którego osiągnięcie jest możliwe poprzez poruszenie aktualnych problemów stojących przed daną branżą, ale przede wszystkim szukając inteligentnych rozwiązań, a takich z […]

READ MORE