dr inż. Sylwia Dziedzic

dr inż. Sylwia Dziedzic

Politechnika Rzeszowska

Dr inż. Sylwia Dziedzic
Jest adiunktem w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania  i Ekoinnowacyjności Politechniki Rzeszowskiej. Jest autorką ok. 120 publikacji naukowych, także wielu ekspertyz, strategii, opinii na temat innowacyjności. Główne zagadnienia naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki zarządzania strategicznego, rozwoju regionu, ekoinnowacji, ekonomii obiegu zamkniętego i zielonej ekonomii. Należy do głównych autorów „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)”. Zajmuje się także aktywnie popularyzowaniem wiedzy. Prowadzi działalność gospodarczą, szkoleniowo-doradczą, w zakresie systemów zarządzania jakością i środowiskiem.

Inteligentne specjalizacje 2.0

• Znaczenie idei inteligentnych specjalizacji dla wzrostu innowacyjności i konkurencyjności   gospodarki regionalnej i krajowej • Doświadczenia, wnioski i oczekiwania – administracja – biznes – nauka • Współpraca międzyregionalna w obszarze inteligentnych specjalizacji – RFIS, Grupa Konsultacyjna ds. KIS, Platformy S3 • Przyszłość strategii inteligentnych specjalizacji – nowa perspektywa 2021-2028 Dyskusja z udziałem: 1. Danuta Cichoń, […]

READ MORE