dr inż Maciej Oziembłowski

dr inż Maciej Oziembłowski

Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr inż. Maciej Oziembłowski, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Ekspert żywności regionalnej i tradycyjnej. Członek Kapituły: znaku „Jakość Tradycja” w Warszawie oraz szlaku kulinarnego „Smaki Dolnego Śląska” we Wrocławiu. Autor specyfikacji do Komisji Europejskiej o ochronę kołacza śląskiego (zarejestrowanego w 2011 r.) i krupnioków śląskich (zarejestrowanych w 2016 r.) w ramach europejskiego systemu żywności regionalnej „Chronione Oznaczenie Geograficzne”. Koordynator naukowej współpracy interdyscyplinarnej w ramach działań związanych z profilaktyką zdrowotną człowieka, nutrigenetyką i nutrigenomiką, analizą sensoryczną i innowatorską oceną jakości żywności, sposobu odżywiania dawnych populacji.

Polska – centrum produkcji żywności w Europie

Efektem wieloletniej współpracy nauki z praktyką rolniczą jest dobrze rozwinięty sektor rolno-spożywczy. Dzięki innowacjom, położeniu geograficznemu i posiadanym zasobom sektor może utrzymać czołową pozycję na liście krajowych eksporterów, a Polska stanie się europejskim centrum produkcji żywności.

READ MORE