Dr hab. n. med. Wojciech Bik, prof. CMKP

Dr hab. n. med. Wojciech Bik, prof. CMKP

Zastępca Dyrektora ds. Dydatktycznych i Naukowych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie w 1990 r; specjalista  chorób wewnętrznych i endokrynologii. W 2016 r. wybrany na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Od 2008 r  Kierownik Zakładu Neuroendokrynologii Klinicznej CMKP. Członek towarzystw naukowych polskich i międzynarodowych , w tym m. in. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii.

Professor Wojciech Bik MD, PhDProf. Wojciech Bik is a specialist in endocrinology and internal medicine. He graduated from the First Faculty of Medicine, Warsaw Medical University in 1990. He has been the Head of Neuroendicrinology Department Medical Centre of Postgraduate Education (CMKP) since 2008. In 2016 he was elected Deputy Director of CMKP. Prof. Wojciech Bik is a member of polish and international scientific societies including being a member of the Main Board of the Polish Society of Neuroendocrinology.

Nowa strategia dla nauki i szkolnictwa wyższego a kompetencje rynku pracy

Sala Lawendowa - Medical Spa Hotel Lawendowe Termy

Nowa rozwiązania ustawodawcze w szkolnictwie wyższym nakładają większe dostosowanie do wymogów rynku pracy oraz kładą duży nacisk na rozwój badawczo-naukowy. Jakie kompetencje są wymagane w zarządzaniu i kierowaniu zespołami najzdolniejszych naukowców? Jak wygląda proces wdrażania odkryć naukowych?

READ MORE

Medycyna i Farmacja przyszłości

Sala Bilardowa - Medical Spa Hotel Lawendowe Termy

Innowacje dedykowane medycynie mają coraz większy wpływ na poziom zdrowia społeczeństwa. Medycyna przyszłości może zmienić model kontaktu lekarza z pacjentem, wpłynąć na te niezmienne jeszcze dzisiaj role. Dzięki nowoczesnej technologii pacjent zyskuje komfort psychiczny, wygodę. Wciąż jednak pojawiają się coraz to nowe zagrożenia, choćby epidemiologiczne – demograficzne. Jak stawić im czoła i w jakich dziedzinach kształcić […]

READ MORE