Dr Hab. inż Andrzej Białowiec

Dr Hab. inż Andrzej Białowiec

Prof nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Rolniczej, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. inż. Andrzej Białowiec w roku 2000 ukończył studia na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. W 2005 r. uzyskał stopień doktora na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, a w 2012 r. stopień doktora habilitowanego nauk technicznych, dyscyplina inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Obecnie pracuje w Instytucie Inżynierii Rolniczej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jest laureatem konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „TOP500 Innovators”. Specjalność – modelowanie, projektowanie i optymalizacja biologicznych i termicznych metod przetwarzania odpadów oraz oczyszczanie odcieków składowiskowych.

Innowacje w gospodarce komunalnej – jak gminy radzą sobie z nowościami?

Polityka gospodarowania odpadami wkracza na nowy poziom technologiczny. Dynamiczny rozwój branży oraz osiągnięcia technologiczne, które znacząco zmieniają podejście do tego problemu, będą głównymi wątkami eksperckiej konferencji. Wśród prelegentów zaprezentują się gminy, które wprowadziły nowoczesne rozwiązania w tym zakresie i mogą stanowić świetny przykład, dla kolejnych samorządów.

READ MORE